Klient wypożyczalni samochodów

Jeżeli jest natychmiast potrzebne auto, a potrzeba wynika z incydentu, trzeba auto od kogoś pożyczyć. Ale co, jeśli nikt znajomy nie ma możliwości by nam pomóc w trudnej sytuacji.

Jedynym sensownym rozwiązaniem jest wypożyczalnia samochodów.

Jakie kryteria ma obowiązek spełnić interesant wypożyczalni samochodów? Oświadczenie dobrej woli Klient, zgadzając się na warunki umowy, oświadcza, iż będzie stosował się do polskich przepisów o ruchu drogowym. Potrafi także potwierdzić swój wiek i zaświadczyć o uprawnieniach do kierowania pojazdem. Warunki wiekowe Chcąc zminimalizować ryzyko finansowe związane z wypożyczeniem auta, jakiego wartość nierzadko przekracza kilkaset tys. zł., kierownicy wypożyczalni samochodowych wskazują na granicę minimalnego wieku dla klientów chcących zatwierdzić umowę. Zwykle jest to nie mniej niż 21 lat. Ze względów bezpieczeństwa, choć rzadziej, stosuje się też górną granicę wieku. Długość stażu kierowcy Klient powinien posiadać także doświadczenie w kierowaniu samochodów w ruchu drogowym. Minimum jest 12 miesięcy na posiadanie tych uprawnień.

Kryterium finansowe Ewentualny klient każdej wypożyczalni samochodowej winien umieć efektywnie potwierdzić swoją pozycję finansową. Jest obowiązkowe pokazanie karty kredytowej do konta ewentualnie inny dowód, który jednoznacznie potwierdzi źródło stałych dochodów.

Zabezpieczenie finansowe Klient wypożyczalni samochodów powinien zrobić wpłatę kaucji zabezpieczającej możliwe szkody , które nie zostały ujęte w ubezpieczeniu. Wpłatę można przelać na konto firmy lub zabezpieczyć na własnym koncie w postaci blokady środków.