Większość kierowców bagatelizuje pierwsze objawy korozji lub ogranicza się do samodzielnych prac, polegających zwykle na oczyszczeniu zajętego przez nieproszonego gościa miejsca i jego prowizorycznego zabezpieczenia podkładem lub lakierem. Tak zwykle zaczyna się...

czytaj dalej